Merck
CN
SLB ®-5 ms 毛细管 GC 色谱柱 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm

SLB ®-5 ms 毛细管 GC 色谱柱

SLB ®-5 ms 毛细管 GC 色谱柱 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm

Product Comparison Guide

Use the product attributes below to configure the comparison table. (Select up to 3 total.)

Select Attribute
Select Attribute
Select Attribute
Sort by: Default
Product Number
Product Description
Pricing
SLB ®-5 ms 毛细管 GC 色谱柱, L × I.D. 10 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
SLB ®-5 ms 毛细管 GC 色谱柱, L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
SLB ®-5 ms 毛细管 GC 色谱柱, L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm
SLB ®-5 ms 毛细管 GC 色谱柱, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.10 μm
SLB ®-5 ms 毛细管 GC 色谱柱, L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
SLB ®-5 ms 毛细管 GC 色谱柱, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
SLB ®-5 ms 毛细管 GC 色谱柱, L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
SLB ®-5 ms 毛细管 GC 色谱柱, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
SLB ®-5 ms 毛细管 GC 色谱柱, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
SLB ®-5 ms 毛细管 GC 色谱柱, L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm